elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Rukovalac asistent visokonaponskih postrojenja
08.05.2021 - Elektromreža Srbije Pančevo

Elektromreža Srbije a.d. Pančevo

Rukovalac asistent visokonaponskih postrojenja

Руковалац асистент високонапонских постројења
у оквиру Дирекције за одржавање преносног система, са местом рада у Панчеву

Од тебе се очекује да:
Асистираш у пословима надзора, контроле и управљања рада постројења;
Асистираш руковаоцу приликом обављања манипулације по налогу надлежних управљачких центара, као и код спровођења мера обезбеђења места рада;
Прикупљаш, евидентираш и асистираш у обради погонских информација и запажања о постројењу;
Водиш дневне извештаје о погонским догађајима и асистираш у изради извештаја о раду опреме;
Асистираш у праћењу мерења токова снаге и напонских прилика;
Асистираш руковаоцу приликом обављања прегледа објекта;
Контролишеш стање опреме за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине;
Контролишеш и евидентираш приступ постројењу;
Асистираш руковаоцу приликом отварања дозволе за рад у постројењу и приликом надгледања извођења радова у постројењу која изводе трећа лица;

А поседујеш:
Средњу стручну спрему, област електротехнике

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора
Могућност учења од најбољих стручњака
Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања
Превентивне лекарске прегледе
Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV, фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.
Povezani POSLOVI

03.11.2021 Vodeći inženjer za projekte priključenja Elektromreža Srbije Beograd

22.10.2021 Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za bilateralno tržište električne energije, Inženjer za visokonaponske vodove, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC Elektromreža Srbije Beograd

22.10.2021 Vodeći inženjer za izradu sistemskih studija, Inženjer za administraciju raspodele prekograničnih prenosnih kapaciteta i garancije porekla, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC, Inženjer za tehničke sisteme komunikacije i upravljanja u području prenosa Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa Elektromreža Srbije Valjevo

01.07.2021 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer Elektromreža Srbije Bor

08.05.2021 Rukovalac asistent visokonaponskih postrojenja Elektromreža Srbije Pančevo

26.02.2021 Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu (2), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (4), Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova, Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata Elektromreža Srbije Beograd

26.02.2021 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC BOR Elektromreža Srbije a.d. BorWeb Analytics