elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Rukovalac asistent visokonaponskih postrojenja
08.05.2021 - Elektromreža Srbije Pančevo

Elektromreža Srbije a.d. Pančevo

Rukovalac asistent visokonaponskih postrojenja

Руковалац асистент високонапонских постројења
у оквиру Дирекције за одржавање преносног система, са местом рада у Панчеву

Од тебе се очекује да:
Асистираш у пословима надзора, контроле и управљања рада постројења;
Асистираш руковаоцу приликом обављања манипулације по налогу надлежних управљачких центара, као и код спровођења мера обезбеђења места рада;
Прикупљаш, евидентираш и асистираш у обради погонских информација и запажања о постројењу;
Водиш дневне извештаје о погонским догађајима и асистираш у изради извештаја о раду опреме;
Асистираш у праћењу мерења токова снаге и напонских прилика;
Асистираш руковаоцу приликом обављања прегледа објекта;
Контролишеш стање опреме за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине;
Контролишеш и евидентираш приступ постројењу;
Асистираш руковаоцу приликом отварања дозволе за рад у постројењу и приликом надгледања извођења радова у постројењу која изводе трећа лица;

А поседујеш:
Средњу стручну спрему, област електротехнике

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора
Могућност учења од најбољих стручњака
Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања
Превентивне лекарске прегледе
Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV, фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.
Povezani POSLOVI

13.07.2022 Inženjer za projekte priključenja, Inženjer za ispitivanje i analizu stanja elementa relejne zaštite, Inženjer za relejnu zaštitu Elektromreža Srbije Beograd

13.07.2022 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za kapitalne investicione projekte Elektromreža Srbije Beograd

13.07.2022 Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje Elektromreža Srbije BG, KS

29.03.2022 Inženjer za izradu tehnoloških rešenja i tehničkih uslova, Inženjer za podršku operativnom upravljanju i DTS, Inženjer za administraciju balansne odgovornosti, Samostalni inženjer za automatske sisteme Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za pripremu i ispitivanje uređaja za merenje električne energije, Elektro inženjer za pripremu investicionih projekata, Inženjer za planiranje razvoja prenosnog sisitema Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Vodeći inženjer za kapitalne investicione projekte, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Inženjer za SCADA sisteme NDC Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za balansni mehanizam i unutardnevni proces, Inženjer za lokalno upravljanje Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer RDC Elektromreža Srbije Valjevo

27.02.2022 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC Elektromreža Srbije Beograd

03.11.2021 Vodeći inženjer za projekte priključenja Elektromreža Srbije BeogradWeb Analytics