elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Elektroinženjer - projektant
14.01.2021 - Invej a.d. Beograd

Invej a.d. Beograd

Elektroinženjer - projektant

Opis posla:
Izrada projektne dokumentacije za objekte visokogradnje - faza elektroenergetskih instalacija na nivou idejnog rešenja i idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i projekta za izvođenje (PZI)
Izrada projekata postojećeg stanja elektroenergetskih instalacija izgrađenih objekata
Izrada projekata sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskih instalacija, izrada specifikacija materijala
Praćenje tržišta, prikupljanje i kontrola ponuda za nabavku materijala i opreme
Prikupljanje i sagledavanje prezentacija referentnih materijala, opreme i dobavljača, sa sačinjavanjem baze podataka elektroenergetskih instalacija
Projektantski nadzor nad izvođenjem objekata
Praćenje izrade, konsalting i interna tehnička kontrola eksternih projekata elektroenergetskih instalacija
Izrada projekata sistema slabe struje (komunikacioni sistemi, sistemi dojave požara i kontrole pristupa, sistemi upravljanja itd.) za manje složene objekte
Priprema tenderske dokumentacije za nabavke materijala, opreme i usluga

Uslovi:
VII stepen stručne spreme - elektrotehnički fakulte/diplomirani elektroinženjer
Posedovanje licence 350
Posedovanje licenci 352 i 353 će se smatrati kao prednost
Minimum 8 godina radnog iskustva u struci na projektima, kao odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija
Znanje rada na računaru (MS Office, AutoCad)
Znanje engleskog jezika - nivo B
Vozačka dozvola B kategorije - aktivan vozač
Povezani POSLOVI

12.02.2021 Elektroinženjer Invej Ćuprija

14.01.2021 Elektroinženjer - projektant Invej a.d. Beograd

06.01.2021 Inženjer održavanja za fabrička energetska postrojenja Invej a.d. Vrbas

09.10.2020 Elektroinženjer - projektant Invej Beograd

20.06.2020 Elektroinženjer Invej Beograd

05.12.2019 ELEKTROINŽENJER Invej Beograd

19.10.2018 Elektroinženjer u službi održavanja ALBUS NOVI SAD

23.6.2018 Elektroinženjer projektant Invej Beograd

29.5.2013 REFERENT INVESTICIONE NABAVKE Invej

7.5.2011 PROJEKT MENADŽER Invej a.dWeb Analytics