elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Inženjer za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržište električne energije
05.10.2020 - Elektromreža Srbije Beograd

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Inženjer za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržište električne energije

Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Инжењер за администрацију балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије
у оквиру Дирекције за тржиште електричне енергије, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Припремаш податке везане за обрачун одступања балансно одговорних страна и обрачун ангажоване балансне енергије; Обављаш улогу оператора система за управљање тржиштем електричне енергије, за расподелу прекограничних преносних капацитета и улогу оператора регистра гаранција порекла; Асистираш при прорачуну и припреми улазних података за фактурисање у вези балансне одговорности и балансног механизма; Припремаш, објављујеш и ажурираш податке и документа на сајту ЕМС у вези балансне одговорности и балансног механизма; Комуницираш са учесницима на тржишту у вези балансне одговорности и балансног механизма; Асистираш при пријави и отклањању кварова у вези система за управљање тржиштем електричне енергије; Асистираш при изради периодичних извештаја, публикација и анализа у вези балансне одговорности и балансног механизма; Пратиш законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области тржишта електричне енергије.

И потребно је да имаш:
Високу стручну спрему – академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике Знање из MS Оffice – средњи ниво Знање из енглеског језика – средњи ниво

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Povezani POSLOVI

26.02.2021 Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu (2), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (4), Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova, Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata Elektromreža Srbije Beograd

26.02.2021 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC BOR Elektromreža Srbije a.d. Bor

20.10.2020 Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Samostalni operativni inženjer za bezbednost i zdravlje na radu Elektromreža Srbije Beograd

05.10.2020 Inženjer za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržište električne energije Elektromreža Srbije Beograd

26.09.2020 Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova Elektromreža Srbije BO,KŠ,NS

23.06.2020 Upravnik smene elektrane Adecco Pančevo

18.06.2020 Operativni inženjer asistent - dispečer RDC (2), Inženjer za pripremu i nadzor podataka iz EE objekata, Inženjer za analizu uticaja na prenosni sistem Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(2) Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Vodeći inženjer za projekte priključenja i povezivanja, Inženjer za nadzemne vodove, Inženjer za visokonaponsku opremu(2) Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Operativni inženjer asistent - dispečer RDC, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa Elektromreža Srbije Novi SadWeb Analytics