elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Elektroinženjer
20.06.2020 - Invej Beograd

INVEJ AD, oglašava radno mesto:
ELEKTROINŽENJER
Mesto rada: Beograd

Opis posla:
Izrada projektno tehničke dokumentacije elektro instalacija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata (crteži osnova sa prikazom instalacija, preseci, detalji, šeme, tehnički opisi, specifikacija opreme itd.)
Samostalno projektovanje instalacija jake struje (instalacije osvetljenja, napajanja, gromobranske instalacije) i slabe struje (komunikacioni sistemi, sistemi dojave požara, sistemi upravljanja itd.)
Izrada pratećih proračuna elektroinstalacija i tehničkih specifikacija
Koordinacija elektro instalacija sa ostalim strukama kao i rešavanje kolizija između različitih instalacija (sinhron plan)
Organizacija i upravljanje tehničkom dokumentacijom (priprema liste crteža, arhiviranje podataka itd.)
Komunikacija sa dobavljačima i izrada dinamičkog plana aktivnosti

Uslovi:
VII stepen stručne spreme (Elektrotehnički fakultet)
Minimum 4 godine radnog iskustva na istim poslovima
Znanje rada na računaru (MS Office, AutoCad)
Vozačka dozvola B kategorije - aktivan vozač
Povezani POSLOVI

12.02.2021 Elektroinženjer Invej Ćuprija

14.01.2021 Elektroinženjer - projektant Invej a.d. Beograd

06.01.2021 Inženjer održavanja za fabrička energetska postrojenja Invej a.d. Vrbas

09.10.2020 Elektroinženjer - projektant Invej Beograd

20.06.2020 Elektroinženjer Invej Beograd

05.12.2019 ELEKTROINŽENJER Invej Beograd

19.10.2018 Elektroinženjer u službi održavanja ALBUS NOVI SAD

23.6.2018 Elektroinženjer projektant Invej Beograd

29.5.2013 REFERENT INVESTICIONE NABAVKE Invej

7.5.2011 PROJEKT MENADŽER Invej a.dWeb Analytics