elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Operativni inženjer asistent - dispečer RDC, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa
18.06.2020 - Elektromreža Srbije Novi Sad

Elektromreža Srbije Novi Sad

Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Оперативни инжењер асистент за оперативно управљање – диспечер РДЦ
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Новом Саду

Уколико желиш да:

Асистираш у надзору токова снага и напонских прилика у делу ЕЕС у надлежности РДЦ;
Обезбеђујеш место рада у преносној мрежи у надлежности РДЦ под надзором диспечера у смени;
Асистираш при пријему, обради и дистрибуцији интервентних захтева и одобрења за искључење елемената ЕЕС;
Санираш поремећаје у преносној мрежи у надлежности РДЦ под надзором диспечера у смени;
Асистираш у спровођењу планова одбране ЕЕС;
Асистираш око планирања искључења елемената ЕЕС у надлежности РДЦ;

А поседујеш:

Вишу стручну спрему, мин. 180 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

Твој будући посао нуди ти:

Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Закључивање Уговора о раду са кандидатом који успешно прође кроз све фазе конкурса, биће омогућено када се за то стекну услови прописани позитивним прописима Републике Србије, а посебно у смислу одредби Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Инжењер за релејну заштиту и локално управљање у подручју преноса
у оквиру Дирекције за одржавање преносног система, са местом рада у Новом Саду

Уколико желиш да:

Асистираш у реализацији радних задатака за редовна и ванредна испитивања система и уређаја за заштиту и локално управљање;
Учествујеш у спровођењу и припреми предлоге извештаје о активностима редовних и ванредних испитивања система и уређаја за релејну заштиту и локално управљање;
Асистираш у прикупљању података о погонским догађајима, отклањању последица хаварија на опреми и уређајима;
Учествујеш у имплементирању задатих радних параметара и листа сигнала за уређаје заштите и локалног управљања;
Асистираш и спроводиш радне задатке на пријемним испитивањима код испоручиоца (ФАТ) система релејне заштите и локалног управљања;
Асистираш и спроводиш радне задатке на функционалним испитивањима у припадајућим објекатима подручја преноса (САТ) и пуштању у рад система релејне заштите, локалног управљања и припадајуће опреме у новим и реконструисаним објектима у домену надлежности подручја преноса

А поседујеш:

Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

Твој будући посао нуди ти:

Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Закључивање Уговора о раду са кандидатом који успешно прође кроз све фазе конкурса, биће омогућено када се за то стекну услови прописани позитивним прописима Републике Србије, а посебно у смислу одредби Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Povezani POSLOVI

26.02.2021 Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu (2), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (4), Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova, Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata Elektromreža Srbije Beograd

26.02.2021 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC BOR Elektromreža Srbije a.d. Bor

20.10.2020 Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Samostalni operativni inženjer za bezbednost i zdravlje na radu Elektromreža Srbije Beograd

05.10.2020 Inženjer za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržište električne energije Elektromreža Srbije Beograd

26.09.2020 Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova Elektromreža Srbije BO,KŠ,NS

23.06.2020 Upravnik smene elektrane Adecco Pančevo

18.06.2020 Operativni inženjer asistent - dispečer RDC (2), Inženjer za pripremu i nadzor podataka iz EE objekata, Inženjer za analizu uticaja na prenosni sistem Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(2) Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Vodeći inženjer za projekte priključenja i povezivanja, Inženjer za nadzemne vodove, Inženjer za visokonaponsku opremu(2) Elektromreža Srbije Beograd

18.06.2020 Operativni inženjer asistent - dispečer RDC, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa Elektromreža Srbije Novi SadWeb Analytics