elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

ELEKTROINŽENJER
05.12.2019 - Invej Beograd

Invej a.d.

ELEKTROINŽENJER
Beograd

Uslovi:

VII stepen stručne spreme (Elektrotehnički fakultet)
Minimum 4 godine radnog iskustva u struci
Poznavanje rada na računaru (MS Office, AutoCad)
Vozačka dozvola B kategorije – aktivni vozač

Opis posla:

Izrada projektno – tehničke dokumentacije elektro – instalacija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata (crteži osnova sa prikazom instalacija, preseci, detalji, šeme, tehnički opisi, specifikacija opreme itd.)
Samostalno projektovanje instalacija jake struje (instalacije osvetljenja, napajanja, gromobranske instalacije) i slabe struje (komunikacioni sistemi, sistemi dojave požara, sistemi upravljanja itd.)
Izrada pratećih proračuna elektroinstalacija i tehničkih specifikacija
Koordinacija elektro instalacija sa ostalim strukama kao i rešavanje kolizija između različitih instalacija (sinhron plan)
Organizacija i upravljanje tehničkom dokumentacijom (priprema liste crteža, arhiviranje podataka itd.)
Komunikacija sa dobavljačima i izrada dinamičkog plana aktivnosti

Spremni smo za nove članove tima, za nove projekte! Pridružite nam se!

Svoju prijavu možete poslati elektronskim putem do 05.12.2019.

vise informacija


Povezani POSLOVI

12.02.2021 Elektroinženjer Invej Ćuprija

14.01.2021 Elektroinženjer - projektant Invej a.d. Beograd

06.01.2021 Inženjer održavanja za fabrička energetska postrojenja Invej a.d. Vrbas

09.10.2020 Elektroinženjer - projektant Invej Beograd

20.06.2020 Elektroinženjer Invej Beograd

05.12.2019 ELEKTROINŽENJER Invej Beograd

19.10.2018 Elektroinženjer u službi održavanja ALBUS NOVI SAD

23.6.2018 Elektroinženjer projektant Invej Beograd

29.5.2013 REFERENT INVESTICIONE NABAVKE Invej

7.5.2011 PROJEKT MENADŽER Invej a.dWeb Analytics