elektroenergetika

EPCG gasila struju kod 24.676 potrošača
21 Sep 2020 - analitika

Zbog neizvršavanja obaveza utvrđenih računom za utrošenu električnu energiju izvršena je obustava isporuke električne energije kod 24.676 kupaca, što je 2.665 obustava manje nego u 2018. godini, dok su po ovom osnovu podnijeta 43 prigovora, piše u izvještaju RAE. Veliki broj kupaca žali se državnoj Elektroprivredi (EPCG) zbog problema sa računima za struju i isporuku električne energije. Tokom 2019. godine EPCG dobila je 5.761 prigovor vezan za probleme sa računima za struju i isporuke električne energije. To znači da je tokom prošle godine državna firma prosječno dnevno dobijala oko 16 prigovora, odnosno prosječno oko 480 prigovora mjesečno, piše Dan.

To se može vidjeti u Izvještaju o stanju energetskog sektora Crne Gore za prošlu godinu, koji je izradila Regulatorna agencija za energetiku (RAE) za Skupštinu Crne Gore. Od ukupnog broja prigovoratokom prošle godine najviše ih se odnosilo na provjeru mjernih veličina iskazanih na računu njih 4.256. EPCG je 2.282 takva prigovora riješila u korist kupaca, dok je 1.974 odbila kao neosnovane.

Veliki broj prigovora odnosi se i na neispravnost brojila njih 1.348, od kojih je svega 199 bilo osnovano. Prigovora zbog obustave isporuke električne energije bilo je ukupno 43, od kojih samo dva nisu bila osnovana. Tokom 2019. godine evidentirano je i 28 prigovora zbog neispunjavanja minimu ma kvaliteta, od kojih je usvojeno samo četiri. Zakonom je obezbijeđena zaštita kupaca i kroz obavezu snabdjevača da rješava prigovore vezane za snabdijevanje električnom energijom.

- Zbog neizvršavanja obaveza utvrđenih računom za utrošenu električnu energiju izvršena je obustava isporuke električne energije kod 24.676 kupaca, što je 2.665 obustava manje nego u 2018. godini, dok su po ovom osnovu podnijeta 43 prigovora. Pored navedenog, zakonske obaveze snabjevača obuhvataju, između ostalog, obavezu izrade programa mjera pomoći krajnjim kupcima u izvršavanju dospjelih ugovornih obaveza radi sprečavanja obustave snabdijevanja - piše u izvještaju Regulatorne agencije za energetiku.

EPCG je donijela navedeni program kojim su predviđene sljedeće mjere: popust za redovno plaćanje računa za utrošenu električnu energiju, mogućnost zaključivanja sporazuma o izvršavanju obaveza za u trošenu e lektričnu energiju na rate, prekid obračuna kamata za kupce sa zaključenim sporazumom i besplatno pružanje servisnih informacija kupcima.

- U 2019. godini zaključen je 16.881 sporazum o izvršavanju obaveza za utrošenu električnu energiju na rate, i to 16.242 sa kupcima iz kategorije domaćinstva, a 639 sa ostalim kupcima. Od navedenog broja, 8.516 su kupci iz ranijeg perioda koji su utvrdili ovaj način izvršavanja obaveza. Kupcima koji imaju zaključen sporazum o izvršavanju obaveza za utrošenu električnu energiju na rate i koji su blagovremeno izmirivali obaveze po sporazumu, EPCG ne obračunava zateznu kamatu - navodi se u izvještaju RAE.

U cilju stimulisanja kupaca iz kategorije domaćinstva koji redovno izmiruju račune za utrošenu električnu energiju, EPCG je u 2019. godini obračunavala popust na račun za u trošenu e lektričnu energiju.

RAE usvojila osam žalbi u vezi kvaliteta snabdijevanja

U izvještaju RAE za Skupštinu Crne Gore navodi se da je pojedinačni minimum kvaliteta snabdijevanja električnom energijom, takođe, bio predmet nadzora agencije u okviru postupaka po žalbama kupaca.

- U avgustu 2019. godine počela je primjena finansijskih kompenzacija, koje su energetski subjekti dužni da plate zbog neispunjavanja propisanog minimuma kvalipteta snabdijevanja. U prvih pet mjeseci primjene mehanizma finansijskih kompenzacija Agenciji kao drugostepenom organu dostavljena je svega jedna žalba. Međutim, u narednom periodu broj žalbi se povećao, što ukazuje na bolju informisanost kupaca o novostečenim pravima. U 2019. godini posgupano je po tri žalbe, od kojih je jedna usvojena, a dvije proslijeđene prvostepenom organu na posgupanje, dok se u 2020. godini do kraja juna odlučivalo o osam žalbi, od kojih je šest usvojeno, dok su dvije odbijene kao neosnovane - navodi se u izvještaju.

Povezane vesti BALKAN

4 Apr 2021 CG: Pregovara se sa EZ o dobijanju dodatnih sati za Termoelektranu vijesti

21 Mar 2021 CG: ENERGETSKI BILANS ZA 2020. GODINU vijesti

6 Feb 2021 Rad TE Pljevlja biće produžen, manje štetna od ljeta 2022. vijesti

2 Feb 2021 EPCG u posljednje tri godine ostvarila neto dobit od oko 100 miliona eura vijesti

7 Dec 2020 EPCG dobila preliminarnu ponudu za VE Gvozd analitika

29 Nov 2020 EPCG: Potpisan ugovor o revitalizaciji trećeg agregata u HE Piva vijesti

26 Okt 2020 U Crnoj Gori će se graditi duplo veća solarna elektrana analitika

21 Okt 2020 TE Pljevlja: 38 godina uspješnog rada analitika

21 Sep 2020 EPCG gasila struju kod 24.676 potrošača analitika

3 Sep 2020 Koncesioni akt za HE Komarnica uručen EPCG analitikaWeb Analytics