elektroenergetika

Vlada raskida saradnju sa Škoda Prahom
31 Dec 2017 - analitika

Upravljački komitet Projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja odlučio je danas da okonča saradnju sa na ovom projektu češkom kompanijom Škoda Praha – saopšteno je na konferenciji za medije održanoj danas popodne u Vladi Crne Gore. Vlada Crne Gore je na 55. sjednici održanoj u četvrtak, 21. decembra razmotrila i prihvatilaInformaciju o statusu aktivnosti na implementaciji Projekta izgradnje Bloka II Te Pljevlja i Projekta ekološke rekonstrukcije Bloka I Te Pljevlja. Tom prilikom, Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da uputi potrebne instrukcije Elektroprivredi Crne Gore što je Ministarstvo učinilo, a Upravljački komitet projekta donio odluke u vezi sa tim.

Izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering u Elektroprivredi Crne Gore Ivan Mrvaljević istakao je da su razlozi za okončanje saradnje nemogućnost realizacije Projekta u skladu sa potpisanim ugovorima 29. septembra prošle godine od strane kompanije Škode Praha, tj. činjenica da ni godinu nakon odustajanja Češke eksportne banke partner nije obezbijedio prihvaljiv model finansiranja Projekta. Uprkos značajnim naporima koji su predstavnici oba pregovaračka tima uložili u proteklom periodu nije postignut dogovor oko zadovoljavajuće strukture realizacije Projekta.

„Svakako ova odluka Upravljačkog kometeta ne znači da Elektroprivreda Crne Gore odustaje od realizacije Projekta. Elektroprivreda Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena izgradnji Drugog bloka Termoelektrane Pljevlja i u najskorijem mogućem roku, do kraja januara 2018. Godine, predložiće Ministarstvu ekonomije i Vladi Crne Gore alternativno rješenje realizacije Projekta“ - poručio je Mrvaljević.

Kao posebno važno je istakao da su Upravljački komitet i EPCG donijeli Odluku o realizaciji projekta ekološke rekonstrukcije postojećeg Bloka I.

Kako je naveo, do 2021. godine postojeći Blok TE će biti ekološki rekonstruisan. Obimom projekta je predviđeno da će se uraditi sistema za odsumporavanje, sistem za denitrifikaciju, moderni sistem otpadnih voda, rekonstrukcija postojećeg sistema transporta pepela i šljake poboljšanje rada elektorfilterskog porstojenja.

„Ova rekonstrukcija će se uraditi u potpunosti u sklada sa najstrozijim evropskim ekološkim standardima predviđenim Odlukom donijetom od strane Evropske unije 31. jula tekuće godine i njena procijenjena vrijednost je oko 40 miliona eura“ - naveo je Mrvaljević, dodavši da će se paralelno sa ekološkom rekostrukcijom Bloka I, u saradnji sa Vladom i lokalnom zajednicom, realizovati se toplifikaciju Pljevalja sa postojećim Blokom kao toplotnim izvorom.

„Sa aspekta građana u odnosu na prethodne planove, dakle, ništa se neće promijeniti i ova dva značajna projekta će značajno dopsrinijeti poboljšanju ekološke situacije u pljevljima“ - zaključio jeIzvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering u Elektroprivredi Crne Gore Ivan Mrvaljević.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić upoznala je javnost sa razlozima zbog kojih se Vlada Crne Gore odlučila na okončanje saradnje sa češkom kompanijom Škoda Praha.

„Naša je obaveza i odgovornost da građanima Crne Gore obezbijedimo sigurno snadbijevanje. Naša je obaveza da obezbijedimo siguran rad termoenergetskog kompleksa u Pljevljima i naša je obaveza da u narednom periodu što prije otpočnemo sa ekološkom rekonstrukcijom Prvog Bloka Termoelektrane“ - naglasila je minsitarka Sekulić.

Podsjetila je da je Vlada u proteklih godinu dana pokušala da u saradnji sa Škodom Prahom nađe najbolje alternativno rješenje u odnosu na ono što su bili prvobitno potpisani ugovori, ali nažalost to nije uspjelo. Zbog toga je donijeta odluka da se pristupi ekološkoj rekonstrukciji Bloka I TE, da se iz nje realizuje toplifikacija Plejvalja i da se u narednom, vrlo kratkom periodu, pronađe alternativno rješenje za dodatni izvor električne energije u Pljevljima.

„Kroz ovaj predlog i zahtjev koji smo uputili prema Upravljačkom komitetu ni na koji način sigurnost snadbijevanja električnom energijom i rad TE Pljevlja neće ugroziti funkcionisanje elektro-energetskog sistema. Čak naprotiv, zadržavamo onaj objekat koji imamo, zadržavamo instalisanu snagu koju imamo, a to nam daje mogućnost da imamo još jedan dodatni elekto-energetski izvor“ - ocijenila je ministarka ekonomije.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović predstavio je javnosti uticaj ove Odluke na ekološku situaciju u Pljevljima.

Kako je naveo, na osnovu odobrenja Energetske zajednice, TE Pljevlja, u stanju u kom se sada nalazi i sa tehnologijom kojom funkcioniše, ima dozvolu da radi još 20.000 radnih časova za period od 1. januara 2018. do 31. decembra 2023. godine.

Ministar Radulović je istakao da će nakon rekonstrukcije Blok I TE Pljevlja zadovoljavati sve najstrožije ekološke standrade Evropske unije.

Kada je riječ o ekološkoj situaciji u Pljevljima, ministar je ocijenio da je loša, napomenuvši da se često predstavlja mnogo gorom nego što jeste, ali je izrazio uvjerenje da će se izvođenjem mnogih planiranih radova značajno popraviti i prije završetka rekonstrukcija Bloka I TE.

„Ono što je na kraju važno da napomenem jeste, bilo je negdje komentara kako ćemo koristiti ugalj za TE, jer Pariški sporazum isključuje korišćenje uglja. Ne, Pariški sporazum ne isključuje koriščenje uglja, već diktira tehnologije koje koje korišćenje uglja čine prihvatljivim, odnosno drži ih u limitu koji su definIsani evropskim standardima“ - ukazao je ministar Radulović.

Povezane vesti BALKAN

19 Apr 2021 EPCG da unaprijedi poslovanje u svim segmentima vijesti

4 Apr 2021 CG: Pregovara se sa EZ o dobijanju dodatnih sati za Termoelektranu vijesti

21 Mar 2021 CG: ENERGETSKI BILANS ZA 2020. GODINU vijesti

6 Feb 2021 Rad TE Pljevlja biće produžen, manje štetna od ljeta 2022. vijesti

2 Feb 2021 EPCG u posljednje tri godine ostvarila neto dobit od oko 100 miliona eura vijesti

5 Jan 2021 CG: Od podmorskog kabla prihodovali 11,6 miliona eura pobjeda

21 Okt 2020 TE Pljevlja: 38 godina uspješnog rada analitika

27 Jul 2020 Objaviti studiju ekonomske opravdanosti rekonstrukcije TE Pljevlja rtcg

26 Jul 2020 CG: Do 2024. za energetiku milijarda eura analitika

25 Jun 2020 Potpisan ugovor za ekološku rekonstrukciju TE „Pljevlja“ analitikaWeb Analytics