elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


L. Strezoski - MODELOVANJE I FUNDAMENTALNI PRORAČUNI AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA

V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 74 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

KNJIGA"EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA", autor M . Ćalović, A.Sarić, P. StefanovPosle knjiga iz oblasti planiranja (2000. godine), analize (2004. godine), regulacije (1997. godine) i eksploatacije elektroenergetskih sistema (1999. godine), autori ove monografije su ponudili stručnoj javnosti u oblasti elektroenergetike, u novu knjigu pod gornjim naslovom, koja tretira probleme eksploatacije deregulisanih elektroenergetskih sistema. Naime, poslednjih godina dešavaju se velike promene u organizaciji elektroprivreda u svetu, koje imaju uticaj na razne probleme eksploatacije. Taj proces sasvim sigurno očekuje i našu zemlju, jer je predviđen novim Zakonom o energetici, koji je usvojen 2004. godine. Svesni te činjenice, autori su se potrudili da stručnoj javnosti bolje objasne probleme međusobne veze deregulacije elektroprivrede i ekspoatacije elektroenergetskih sistema, koji se mogu očekivati u skorijoj budućnosti. Kao rezultat tog rada nastala je sveobuhvatna monografija, koja se sastoji od 16 glava, podeljenih u četiri dela, napisanih na oko 420 strana. Ona se jednim manjim delom zasniva na napred pomenutom udžbeniku iz 1999. godine Pored vrlo bogatog spiska tema koje su obrađene u monografiji (globalno svrstane u proizvodnju, prenos, distribuciju i potrošnju u širem smislu), posebnu njenu vrednost čini spisak literature, koji je priložen na kraju svake glave. Iz njega se može zaključiti da su autori imali na raspolaganju gotovo sva najnovija svetska izdanja, koja su relevantna za oblast eksplaoatacije i deregulacije elektrorenergetskih sistema. Drugu, veliku prednost monografije čini i njoj pridruženo drugo spremno za štampanje prošireno izdanje Zbirke rešenih zadataka iz ekspoatacije elektroenergetskih sistema (od istih autora), u kojoj se ilustruje praktična primena izloženih teorijskih razmatranja u monografiji. U Zbirci je rešeno preko 100 ilustrativnih primera, kojima se u potpunosti podržavaju i zaokružuju teorijska razmatranja monografije. Materija u monografiji predstavlja sintezu znanja koje je sticano izučavanjem velikog broja oblasti elektronergetike. Na primer, to su: elementi elektroenergetskih sistema (izvori, transformatori, vodovi, potrošači i drugi), analiza elektroenergetskih sistema (proračuni tokova snaga, optimalni tokovi snaga, analiza sigurnosti, stabilnost elektroenergetskim sistema i drugi), upravljanje elektroenergetskih sistemima (SCADA sistemi, regulacija učestanosti i aktivnih snaga, regulacija napona i reaktivnih snaga, obezbeđenje sigurnosti, estimacija stanja i drugi), operativno planiranje (prognoza potrošnje, problemi angažovanja agregata i drugi), kvalitet električne energije (pokazatelji kvaliteta vezani za napon, učestanost i talasni oblik napona i drugi problemi kvaliteta) itd. Toj materiji je dodato bogato iskustvo stečeno radom u zemlji i inostranstvu na različitim praktičnim problemima iz domena eksploatacije elekroenergetskih sistema (tarife i tarifni sistemi sa fakturisanjem i naplatom električne energije, promene u organizacionoj strukturi deregulisanih elektroenergetskih sistema, uticaj deregulacije na različite eksploatacione probleme, kao što su sigurnost, razmena energije i sl.).

Dakle, na osnovu bogatog spiska tema, koje su i sa teorijskog i praktičnog aspekta vrlo kvalitetno obrađene u monografiji, sveobuhvatnog spiska ne samo korišćene literature, već i one koja se bavi širim aspektima obra|ivane materije, kao i kompatibilne zbirke rešenih računskih zadataka, očigledno je da se radi o vrlo sveobuhvatnom delu posvećenom studentima, postdiplomcima i inženjerima-praktičarima, koji se bave eksplaotacijom elektroenergetskog sistema (podjednako interesantnom u domenu proizvodnje, prenosa i distribucije). Skoro da nije moguće naći oblast iz eksploatacije elektoenergetskih sistema koja nije obuhvaćena monografijom. Ona je obogaćena i aktuelnom situacijom elektroenergetskog sistema Srbije i okruženja, sa statističkim podacima koji su vrlo dragoceni za inženjere naše elektroprivrede. Potrebno je još napomenuti da su u monografiji obražene i gasnoturbinske elektrane, kao i drugi obnovljivi izvori električne energije (vetrogeneratori i fotonaponske ćelije) na istom nivou kao i stanadardni tipovi izvora - elektrana, što je dosta redak primer u literaturi koja se odnosi na ovu materiju.

Monografija iz ove oblasti i sa takvim nivoom obrađenih tema po prvi put se na srpskom jeziku pojavljuje na našim prostorima. U njoj se nalazi materijal kojim svaki stručnjak u elektroprivredi može da zaokruži i upotpuni svoje znanje iz eksploatacije elektroenergetskih sistema, koje je sticano parcijalno tokom studija, ili radeći u drugim oblastima elektroenergetike. Sa zadovoljstvom konstatujem da se ova monografija već pojavila u prodaji i postala dostupna stručnoj javnosti.