elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


L. Strezoski - MODELOVANJE I FUNDAMENTALNI PRORAČUNI AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA

V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 74 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


Č. Zeljković - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - SOLARNA ENERGETIKA

KNJIGA OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - SOLARNA ENERGETIKA autora Č. Zeljković

Godina izdanja: 2018
Izdavači:Akademska Misao/Academic Mind, Univerzitet u Banja Luci
Jezik: Srpski - Latinica
Povez: B5 tvrdi
Broj strana: 300

SADRŽAJ
1UVOD 1
1.1AKTUELNI TRENDOVI RAZVOJA SOLARNE ENERGETIKE U SVIJETU 1
1.2OSNOVNI MOTIVI ZA IZUČAVANJE SOLARNE ENERGETIKE 3
1.2.1Neiscrpan energetski resurs . 4
1.2.2Ekološka prihvatljivost 4
1.2.3Povoljni klimatski uslovi u našem regionu . 5
1.2.4Kontinuirani razvoj tehnologije i pad cijena . 7
1.2.5Razvoj lokalne ekonomije i jačanje energetske nezavisnosti 9
2SUNCE KAO IZVOR ENERGIJE 11
2.1OSNOVNE KARAKTERISTIKE SUNCA 11
2.1.1Nuklearna reakcija na Suncu . 12
2.2PROCES ZRAČENJA ENERGIJE U SVEMIR . 17
2.2.1Osnovni pojmovi i definicije . 17
2.2.2Fizički zakoni zračenja 22
2.2.3Specifičnosti zračenja Sunca . 27
2.3DOSPIJEVANJE SUNČEVE ENERGIJE NA ZEMLJU 30
2.3.1Struktura atmosfere . 30
2.3.2Integralni energetski bilans atmosfere . 31
2.3.3Apsorpcija zračenja u atmosferi 34
2.3.4Rasijanje zračenja u atmosferi. 36
2.3.5Pojam vazdušne mase . 37
2.3.6Snaga i spektar zračenja na Zemljinom tlu . 39
3POLOŽAJ SUNCA NA NEBESKOJ SFERI . 43
3.1OZNAČAVANJE POZICIJA NA ZEMLJI 44
3.2ZEMLJINA ELIPTIČNA PUTANJA OKO SUNCA 46
3.3GEOCENTRIČNA REPREZENTACIJA POLOŽAJA ZEMLJE I SUNCA 49
3.4SOLARNO VRIJEME . 52
3.4.1Definicija solarnog vremena . 52
3.4.2Satni ugao 54
3.4.3Veza solarnog i standardnog lokalnog vremena 55
3.5UGLOVI KOJI ODREĐUJU POZICIJU SUNCA . 60
3.5.1Elevacioni ugao Sunca u solarno podne 60
3.5.2Pozicija Sunca u proizvoljno doba dana 62
3.5.3Vremena izlaska i zalaska Sunca . 64
3.6DIJAGRAMSKI PRIKAZ PROMJENE POZICIJE SUNCA 66
3.6.1Sjenke koje potiču od susjednih objekata 68
4ZRAČENJE NA SOLARNI KOLEKTOR 75
4.1ZRAČENJE IZVAN ATMOSFERE 77
4.2RAČUNANJE IRADIJANSE KOLEKTORA TOKOM VEDRIH DANA . 81
4.2.1Direktna komponenta zračenja 81
4.2.2Difuzna komponenta zračenja . 86
4.2.3Reflektovana komponenta zračenja . 95
4.2.4Ukupno zračenje na kolektor fiksne orijentacije . 98
4.2.5Sistemi za praćenje pozicije Sunca 99
4.3RAČUNANJE INSOLACIJE KOLEKTORA TOKOM VEDRIH DANA 105
4.4IRADIJANSA I INSOLACIJA UZ UVAŽAVANJE OBLAČNOSTI 110
4.4.1Definicija indeksa vedrine . 112
4.4.2Veza indeksa vedrine i difuzne komponente insolacije . 115
4.4.3Određivanje insolacije na kolektoru proizvoljne orijentacije 118
4.4.4Optimalni nagib kolektora u prisustvu oblačnosti . 122
4.5MJERENJE I STATISTIČKA OBILJEŽJA SUNČEVOG ZRAČENJA 123
4.5.1Uređaji za mjerenje 123
4.5.2Mape potencijala Sunčevog zračenja 128
4.5.3Tipična meteorološka godina 129
4.5.4Vještačko generisanje podataka o Sunčevom zračenju . 131
5FOTONAPONSKA KONVERZIJA 133
5.1ISTORIJSKI RAZVOJ FOTONAPONSKE TEHNOLOGIJE 133
5.2OSNOVE FIZIKE POLUPROVODNIKA 136
5.2.1Energetski nivoi i zone 136
5.2.2Poluprovodnički materijali 138
5.2.3Fotonaponski efekat. 139
5.2.4Dopiranje . 144
5.2.5P-N spoj . 146
5.3FOTONAPONSKA ĆELIJA . 149
5.3.1Osnovni model fotonaponske ćelije 151
5.3.2Detaljniji modeli fotonaponske ćelije 156
5.3.3Model sa dvije diode . 157
5.4FOTONAPONSKI MODULI I PANELI 158
5.4.1Fotonaponski moduli . 158
5.4.2Fotonaponski paneli 160
5.5UTICAJ IRADIJANSE I TEMPERATURE NA KARAKTERISTIKU PV MODULA 162
5.5.1I-U karakteristika modula pri standardnim uslovima 162
5.5.2Uticaj iradijanse na I-U karakteristiku modula . 164
5.5.3Uticaj temperature na I-U karakteristiku modula 164
5.6NEGATIVNI UTICAJ SJENČENJA . 167
5.6.1Modelovanje efekta sjenčenja . 167
5.6.2Premošćavajuće diode . 170
5.6.3Blokirajuće diode 172
6FOTONAPONSKI SISTEMI 175
6.1TIPOVI FOTONAPONSKIH SISTEMA . 175
6.1.1Samostalni fotonaponski sistemi . 176
6.1.2Hibridni fotonaponski sistemi . 178
6.1.3Fotonaponski sistemi povezani sa mrežom . 179
6.1.4Fotonaponski sistemi integrisani u zgrade 182
6.2BATERIJE 1836.2.1Olovne baterije 183
6.2.2Baterije na bazi nikla . 187
6.2.3Baterije na bazi litijuma 188
6.2.4Osnovni tehnički pokazatelji baterija 189
6.3DC/DC PRETVARAČI 195
6.3.1Osnovne topologije DC/DC pretvarača . 196
6.3.2Algoritmi za traženje tačke maksimalne snage (MPPT) . 201
6.4INVERTORI 206
6.4.1Osnovne topologije invertora 206
6.4.2Osnovni tehnički pokazatelji invertora . 213
6.4.3Invertorske konfiguracije kod mrežno povezanih sistema 215
6.5PRATEĆE KOMPONENTE FOTONAPONSKOG SISTEMA . 220
6.5.1Zaštitna i sklopna oprema . 222
6.5.2Ožičenje. 229
6.5.3Elementi za montažu . 233
6.5.4Nadzor i upravljanje 235
7EKONOMSKA ANALIZA . 239
7.1OSNOVNI POJMOVI INŽENJERSKE EKONOMIJE 239
7.1.1Investitori i dobit . 240
7.1.2Prosti period otplate 240
7.1.3Prosta stopa prinosa . 241
7.1.4Analiza tokova novca (Cash Flow) . 242
7.1.5Diskontovani tokova novca (Discounted Cash Flow) . 243
7.1.6Neto sadašnja vrijednost 244
7.1.7Uticaj inflacije . 246
7.1.8Interna stopa prinosa 247
7.1.9Svođenje investicije na godišnji nivo 248
7.1.10Nivelisana cijena energije 252
7.2OCJENA INVESTIRANJA U FOTONAPONSKI SISTEM . 253
7.2.1Određivanje troškova PV sistema . 254
7.2.2Određivanje proizvedene energije . 257
7.2.3Cijena energije iz mrežno povezanog PV sistema . 259
7.2.4Podsticajni mehanizmi. 261
7.2.5Sistem podsticaja za obnovljive izvore u Republici Srpskoj . 263
7.2.6Cijena energije iz samostalnog PV sistema . 267
LITERATURA 271
DODATAK A: DIJAGRAMI PUTANJE SUNCA 2 75
DODATAK B: METEOROLOŠKI I ENERGETSKI PODACI 279
DODATAK C: DOSTUPNI SOFTVERSKI ALATI 285