EE KNJIGE DOMAĆIH AUTORA 11
 

   
 

KNJIGA "Pravilnici iz elektroenergetike", autor M. Mrdanov

Godina izdanja: 2007
Izdavači:SMEITS
Jezik: Srpski
Format/Povez: A5 mek

Sadržaj:

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova sa komentarom pravilnika
Pravilnik o tehnickim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajucih transformatorskih stanica sa komentarom pravilnika
Pravilnik o tehnickim noramtivima za pogon i održavanje elektroeenrgetskog postrojenja i vodova sa komentarom pravilnika
Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju srednjonaponskih nadzemnih vodova samonosecim kablovskim snopom sa komentarom pravilnika
Pravilnik o tehnickim noramativima za elektroenergetska postrojenja anzivnog napona iznad 1000 V sa komentarom pravilnika
Pravilnik o tehnickim nroamtivima za uzemljenje elektroenergetskih postorjenja nazivnog napona iznad 1000 V sa komentarom prvilnika
Pravilnik o tehnickim noramtivima za zastitutu od statickog elektriciteta sa komentarom pravilnika
Pravilnik o tehnickim noramtivima za zaštitu eleketroenergetskih postrojenja i uredaja od požara
Pravilni o tehnickim noramtivima za stabilne instlacije za dojavu požara s akomentarom pravilnika
Pravilnik o tehnickim noramtivima za stabilne uredaje za gašenje požara ugljen-dioksidom sakomentarom pravilnika.

 

 
  Web Analytics