EE KNJIGE DOMAĆIH AUTORA 7
 

   
 

KNJIGA "Normativi i standardi rada u građevinarstvu ELEKTROINSTALACIJE", autor R. Mijatović

Iz neophodne potrebe da se proizvodni procesi mogu planski regulisati i kontrolisati u tehnološkim celinama i fazama, kao i potrebe da se stvori zajednički "jezik" svih učesnika u proizvodnom procesu, kako unutar izvođačkih organizacija, tako i sa projektantskim organizacijama i investitorima, nastala je ova knjiga koja teži da u realnim okvirima tekuće radove u elektroinstalaterskim radovima standardizuje i normira.
Ova zbirka normativa električnih instalacija namenjena je široj primeni. Ona se može koristiti kako za klasičnu, tako i za elektronsku – računarsku obradu podataka.
Na preko 400 strana, u formatu A4, u tvdom povezu, nalaze se informacije o normativima utroška vremena i materijala za električne instalacije, jake struje, slabe struje, gromobranske instalacije, razvodna postrojenja i uređaje.
Uz knjigu se poklanja i disketa sa sadržajem knjige i programima za rad sa bazama normativa i standarda rada.

 

 
  Web Analytics