elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJATDOGAĐAJI EEEEEE 2008-2021 EEEEEE Upišite događaj

2022 JAN FEB MAR APR MAJ JUN
2022 JUL AVG SEP OKT NOV DEC

OCT 10-13, 2022 - Bajina Bašta, Srbija
Simpozijum CIGRE Srbija

OCT 10-12, 2022 - Novi Sad, Serbia
IEEE PES ISGT Europe 2022Web Analytics


OCT 10-13, 2022 - Bajina Bašta, Srbija
Simpozijum CIGRE Srbija

20. simpozijum CIGRE Srbija
Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu
10-13.oktobar 2022. Hotel Zepter Drina, Bajina Bašta, Srbija

Organizatori Simpozijuma su studijski komiteti CIGRE Srbija: D2- Informacioni sistemi i telekomunikacije i C2 - Upravljanje i eksploatacija EES

Program Simpozijuma obuhvatiće tehničke sesije posvećene aktuelnim temama iz domena upravljanja i eksploatacije elektroenergetskog sistema, elektroprivrednih informacionih sistema i telekomunikacija , kako opreme tako i sistema. Pri tome, posebna pažnja će biti posvećena informaciono- upravljačkim i zaštitnim aspektima naponsko reaktivnih prilika i sa njima povezanih uređaja, kao i sa procesom uključenja u sistem obnovljivih izvora i uvođenja i korišćenja nadzorno-upravljačkih sistema baziranih na merenju fazora struja i napona. Namera je da se svi značajni sistemski aspekti razmatraju integrisano, iz ugla upravljanja i telekomunikacija.