elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJATDOGAĐAJI EEEEEE 2008-2021 EEEEEE Upišite događaj

2022 JAN FEB MAR APR MAJ JUN
2022 JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUN 21-24, 2022 - Zlatibor, Srbija
ENERGETIKA 2022


Web Analytics


JUN 21-24, 2022 - Zlatibor, Srbija
ENERGETIKA 2022

37. Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2022 - prijava radova
Dugoročni i kratkoročni izazovi započete energetske tranzicije u Srbiji
u organizaciji Saveza energetičara,
Zlatibor,Srbija
21. do 24. juna 2022. godine.

Serija uspešno završenih međunarodnih Savetovanja u prethodnim godinama svakako nas obavezuje da Vas već sada pozovemo da uzmete učešće na tradicionalnom međunarodnom Savetovanju koje se organizuje od 21. do 24. juna 2022. godine na Zlatiboru. Visoki renome koji savetovanja ENERGETIKA uživaju u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti zahteva jednovremeno i aktuelnost i atraktivnost predstojećeg XXXVII međunarodnog savetovanja