elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJATDOGAĐAJI EEEEEE 2008-2021 EEEEEE Upišite događaj

2022 JAN FEB MAR APR MAJ JUN
2022 JUL AVG SEP OKT NOV DEC

FEB 15, 2022 - prijava radova
ENERGETIKA 2022

FEB 8-10, 2022 - Hybrid
TechCon North America 2022

FEB 23-24, 2022 - London, UK
Energy Storage Summit Europe

FEB 18, 2022 - prijava radova
CIRED Srbija 2022

Web Analytics


FEB 15, 2022 - prijava radova
ENERGETIKA 2022

37. Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2022 - prijava radova
Dugoročni i kratkoročni izazovi započete energetske tranzicije u Srbiji
u organizaciji Saveza energetičara,
Zlatibor,Srbija
21. do 24. juna 2022. godine.

Rok za prijavu apstrakta je 15. februar 2022. godine.

Serija uspešno završenih međunarodnih Savetovanja u prethodnim godinama svakako nas obavezuje da Vas već sada pozovemo da uzmete učešće na tradicionalnom međunarodnom Savetovanju koje se organizuje od 21. do 24. juna 2022. godine na Zlatiboru. Visoki renome koji savetovanja ENERGETIKA uživaju u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti zahteva jednovremeno i aktuelnost i atraktivnost predstojećeg XXXVII međunarodnog savetovanja