ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Pretražite vesti Balkan:

 

VESTI BALKAN

     

    NAZAD
CG: Gradiće se HE Komarnica   18 Mar 2019 - analitika

Najnovije vesti Balkan :

23 Feb 2020 Crnogorska berza struje do kraja godine
23 Feb 2020 OPASNA KRAĐA Ukrali transformator
3 Feb 2020 Hrvatska: GEEN gradi treću elektranu na biomasu
26 Jan 2020 Obnovljivi izvori prioritet EPCG
20 Jan 2020 CGES-u šest miliona godišnje od kabla
20 Jan 2020 Grčka: Izbor snabdevača strujom
8 Jan 2020 ERS: ODLIČNI REZULTATI

 

Povezane vesti :

3 Feb 2020 Hrvatska: GEEN gradi treću elektranu na biomasu
26 Jan 2020 Obnovljivi izvori prioritet EPCG
8 Jan 2020 ERS: ODLIČNI REZULTATI
29 Dec 2019 RS: Kupljeno tri puta više električne energije
29 Dec 2019 Krenula gradnja ključnog energetskog objekta
25 Nov 2019 ERS i EPHZHB ugovorili nastavak saradnje
1 Sep 2019 EPCG: Odobrena investicija za izgradnju VE Gvozd
26 Avg 2019 CG: Projekat pomorskog kabla je nerentabilan?
26 Avg 2019 ZainteresovanI za gradnju nuklearke u Bugarskoj
19 Avg 2019 VE u interesu građana ili prebogatih kompanija
25 Jul 2019 CG:Iz obnovljivih izvora 20% struje 2022. godine
25 Jul 2019 DEVETNAESTOGODIŠNJAK napravio malu HE
23 Jun 2019 EPCG: Elektrane proizvele 87,3 odsto planiranog
23 Jun 2019 HEP-ove hidroakumulacije su pune
23 Jun 2019 Slovenija neće graditi HE na Muri

Ministarstvo ekonomije objavilo je da je tokom prošle godine realizovalo značajne aktivnosti na stvaranju uslova za izgradnju hidroelektrane na Komarnici. Ono što je interesantno za javnost, je da je razrađeno varijantno rješenje sa manjom akumulacijom. „ U prostorno-planskoj dokumentaciji za HE Komarnica je razrađeno varijantno rješenje sa nižom kotom uspora akumulacije (810 mnm umjesto 816 mnm) i manjom korisnom akumulacijom (130 miliona m3 umjesto 160 miliona m3 ), za koje je planirana instalisana snaga 172 MW i procijenjena godišnja proizvodnja 227 GWh“, piše u Izvještaju o radu Ministarstva ekonomije za 2018. godiine.

U dokumentu se navodi da je lani, početkom februara, zaključen Ugovor o izradi Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti i Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu HE Komarnica. Ugovor je zaključen je između Elektroprivrede Crne Gore AD i grupe ponuđača - Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi AD i Energoprojekt Hidroinženjering AD.

„Ugovor je vrijedan 1.634.710 eura, a rok za izradu Idejnog projekta sa pratećom dokumentacijom je 15 mjeseci, raĉunajući od 8. marta 2018. godine, kada su poČeli ugovoreni radovi. Tokom juna 2018. godine usaglašen je Nacrt programskog zadatka za izradu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici izmeĐu predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva ekonomije i Elektroprivrede Crne Gore AD“, piše u Izvještaju.

Vlada Crne Gore je 27.12.2018. godine donijela Odluku o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici. Planirano je da tokom 2019. godine bude završena izrada i revizija Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti i Elaboratom o procjeni uticaja na ţivotnu sredinu HE Komarnica.

Od ranije je poznato da osim osam kaskadnih elektrana na Morači, kineska kompanija Norinco je zainteresovana da gradi i HE Komarnica.

Podsjetimo, projekat HE Komarnica se na nalazi na Vladinoj Jedinstvenoj listi prioritetnih projekata, a procijenjena vrijednost izgradnje je oko 178 miliona eura.
 
Web Analytics