ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

ENGLISH
MOBILNI
FACEBOOK

Pretražite vesti Balkan:

 

VESTI BALKAN

         NAZAD
EPCG u prednosti u ranim fazama otvaranja tržišta   31 Maj 2018 - seebiz

Najnovije vesti Balkan :

30 Jun 2020 Otpremnine u ERS-u od 11 do preko 25 hiljada evra
29 Jun 2020 CG: Geološko istraživački radovi za vjetroelektranu Gvozd
25 Jun 2020 Elektroprenos BiH ulaže preko milion evra u obnovu mreže
25 Jun 2020 Potpisan ugovor za ekološku rekonstrukciju TE „Pljevlja“
25 Jun 2020 Započela gradnja najveće hrvatske sunčane elektrane
24 Jun 2020 Vetropark u Hercegovini napreduje punom parom
23 Jun 2020 Grčka: Uvode obavezne punjače za električne automobile u javnim i privatnim zgradama

 

Povezane vesti :

29 Jun 2020 CG: Geološko istraživački radovi za vjetroelektranu Gvozd
25 Jun 2020 Potpisan ugovor za ekološku rekonstrukciju TE „Pljevlja“
7 Jun 2020 Gradnja SE u Ulcinju počinje do kraja godine
12 Maj 2020 Šest decenija postojanja HE „Perućica“
9 Mar 2020 CG: Udvostručiti proizvodnju HE Perućice
1 Mar 2020 CG: Domaća proizvodnja podmirila 97 odsto potreba
26 Jan 2020 Obnovljivi izvori prioritet EPCG
9 Dec 2019 Kabl velika šansa za valorizaciju potencijala
1 Sep 2019 EPCG: Odobrena investicija za izgradnju VE Gvozd
1 Sep 2019 Dug građana CG premašuje 125 miliona
23 Jun 2019 EPCG: Elektrane proizvele 87,3 odsto planiranog
4 Mar 2019 CG: OIE najveći potencijal
18 Feb 2019 CG: Struja skuplja do šest odsto
3 Feb 2019 HE Piva: Potpisan ugovor o rekonstrukciji agregata
27 Jan 2019 EPCG uvodi tarifne modele

Elektroprivreda (EPCG) je, za raziliku od ostalih snabdjevača u Crnoj Gori, već decenijama pozicionirana blizu kupaca, što se može smatrati prednošću u ranim fazama otvaranja tržišta, saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku (RAE). To se, kako su kazali, može smatrati prednošću u periodima edukacije potrošača o mogućnostima koje su im na raspolaganju.

"Tržište električne energije u Crnoj Gori otvoreno je od 1. januara 2009. godine za sve kupce, osim za domaćinstva, dok su kupci iz kategorije domaćinstva stekli pravo da biraju svog snabdjevača električnom energijom 1. januara 2015. godine", podsjetili su predstavnici RAE.

Oni su naveli da je polovinom 2016. godine operator distributivnog sistema formiran kao posebno preduzeće Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), što konačno obezbjeđuje nediskriminatoran pristip distributivnom sistemu od svih snadbjevača.

"Iste godine regulator je donio Pravila o promjeni snabdjevača krajnjih kupaca električne energije obezbjeđujući jednostavan postupak promjene snabdjevača bez naknade", kazali su iz RAE agenciji Mina biznis.

Iako su time, kako tvrde, uslovi za razvoj maloprodajnog tržišta, odnosno jačanja konkurencije stvoreni, tokom prošle godine krajnje kupce koji pripadaju kategoriji domaćinstva snabdijevala je samo EPCG.

"Pored EPCG, još četiri energetska subjekta posjeduju licencu snabdjevača električnom energijom i to Montenegro Bonus, Energia gas and power Podgorica, Uniprom Nikšić i Petrol Crna Gora", precizirali su iz RAE.

Kada je u pitanju nadzor nad energetskim subjektima, iz RAE su saopštili da se kontrola rada i poslovanja preduzeća obavlja u kontinuitetu, na osnovu plana rada regulatora za odnosnu godinu.

"Tako je u toku realizacija plana za ovu godinu, u okviru koje se kontrola obavlja prema planiranoj dinamici. Važno je napomenuti da RAE obavlja kontrolu i mimo planiranog, ako se za to ukaže potreba", kazali su iz RAE.

Kotrole se obavljaju neposredno, na licu mjesta, i posredno, kroz stalnu analizu periodične i povremene izvještajne dokumentacije koju su energetski subjekti dužni da dostavljaju RAE.

"Predmeti kontrola koje su sprovedene tokom prošle godine su, zavisno od subjekta, bili i ugovori i saradnja sa učesnicima na tržištu, dodjela prekograničnih kapaciteta i upravljanje zagušenjima, obračun gubitaka na interkonektivnim vodovima u tranzitu, pripreme za otvaranje maloprodajnog tržišta električne energije", rekli su iz RAE.

Predmet kontrola su bili i izrada profila potrošnje kao uslov za razvoj maloprodajnog tržišta, realizacija planova investicija, parametri kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom, uvoz i izvoz električne energije, ostvarenje stope gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu.

"RAE je u prethodnom perodu posebnu pažnju poklanjala uređenju međusobnih odnosa energetskih subjekata, ali i odnosa između energetskih subjekata i korisnika, kroz zaključivanje ugovora", dodali su iz RAE.

Oni su objasnili da je to rađeno iz razloga što novo metodološko rješenje, koje je utvrđeno sredinom 2016. godine, podrazumijeva da će cijena, po kojoj kupci kod kojih se snaga mjeri, plaćaju korišćenje sistema zavisiti od odstupanja izmjerene snage u odnosu na snagu koju će, prema svojim potrebama, ugovoriti sa operatorom sistema.

"Glavni motiv za uvođenje novog pristupa je činjenica da su operatori sistema dužni da razvijaju elektroenergetski sistem polazeći od trenutnog stanja i uvažavajući zahtjeve i izražene potrebe korisnika", kazali su iz RAE.

Novo metodološko rješenje prepoznaje finansijske posljedice za korisnike čije potrebe odstupaju od planova i uvodi pravičnu raspodjelu troškova među korisnicima.

U postupku obavljanja kontrola kod elektroenergetskih subjekata, kako su dodali, pod posebnom pažnjom je bila i primjena Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom koje je RAE donijela u sredinom prošle godine.

Tokom prve dvije godine primjene Pravila, aktivnosti elektroenergetskih kompanija obuhvataju prikupljanje i obradu podataka koji se odnose na mjerenje stepena kvaliteta njihovih usluga i dostavljanje istih regulatoru.

"Početak druge faze, odnosno primjene finansijskih kompenzacija, koje bi u slučaju nižeg stepena kvaliteta sljedovale potrošače, predviđen je za avgust naredne godine", precizirali su iz RAE.

Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije iz RAE su kazali da Zakon o energetici u toj oblasti regulatoru daje niz ovlašćenja između ostalih i vođenje registara povlašćenih proizvođača i garancija porijekla.

"RAE je dužna da obavlja godišnju analizu i objavljuje podatke o udjelu obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u ukupnoj proizvodnji i potrošnji električne energije", kazali su iz RAE.

Iz RAE su podsjetili i da je sredinom prošle godine osnovana crnogorska berza električne energije, a uloga i nadležnosti regulatora u odnosu na rad tog subjekta treba da budu prethodno definisani zakonom.
 
Web Analytics